Sunday, July 17, 2016

പരസ്പരം മൌനമായ് അങ്ങകലേക്ക്
നോക്കിയിരിക്കുന്നു നമ്മളീ ഒറ്റത്തുരുത്തി
ഇറ്റിടുവീഴുന്ന പ്രണയമെ കണ്‍കളി
ഒരുമധുര സ്വപ്നമായ് പകന്നിടുന്നു

ഈ മൌനവും സ്വപ്നവും നി കണ്ണിണകളി
തീക്കുന്നു ഒറ്റമരതി കഴുമരവും
ഒടുവി നി മൌനവും ഒരുപാടു പ്രണയവും
ഏറ്റുന്നു എന്നെയാ കഴുമരത്തി .....

നി പ്രണയ സുന്ദരമീ കണ്ണിണകളി
ഒരിറ്റു പ്രാണ വായുവിനായ് അലയുന്നു
ഞാനൊരു വിരഹ ദേഹിയെ പോ.....
വിരഹ ദേഹിയെ പോ .....


Date : 17/10/2015

No comments: