Saturday, May 8, 2010

മനുഷ്യാ നീ മണ്ണാകുന്നു....

മനുഷ്യാ നീ മണ്ണാകുന്നു....
മനുഷ്യ ജന്മം മരമാകുന്നു...
മരണം മിന്നല്‍ പ്പിന്നരാകുന്നു..
മിന്നലാല്‍ മരം മണ്ണാകുന്നു.
------------******-----------
മരണമണി മുഴങ്ങുന്നു
മരീചിക ഉണരുന്നു
ആ രാവിന്‍ നിശബ്ദതയിലാ-
രുടെയോ വരവിന്‍റെ സൂചന
കാലടി ശബ്ദം മുഴങ്ങുന്നു
ഒരു കയര്‍ മുറുകുന്നു....
ആ ദുര്‍ബല സത്യം ഹാ !!
മനുഷ്യാ നീ മണ്ണാകുന്നു....

No comments: